KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Khoa Kinh tế Quốc tế được tổ chức và có bộ máy hoạt động giống với các Khoa Kinh tế và Kinh tế Quốc tế trên thế giới, với các trụ cột quan trọng nhất của Kinh tế học: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và Kinh tế lượng và Kinh tế ứng dụng.

Khoa Kinh tế Quốc tế có một đội ngũ gần 40 thành viên thuộc thế hệ các nhà kinh tế trẻ của Việt Nam, được đào tạo cơ bản và chuyên sâu từ nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Hà Lan, Nhật, Úc…Các thành viên của Khoa tạo uy tín trong giảng dạỵ đại học và sau đại học tại trường đại học Ngoại thương và cũng rất thành công trong nghiên cứu khoa học. Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nền tảng kiến thức kinh tế vững chắc qua tu nghiệp tại các nước tiên tiến trên thế giới và thực tiễn kinh tế Việt Nam, các giảng viên của Khoa đã có kinh nghiệm trong việc tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô và tư vấn doanh nghiệp với tư cách tư vấn viên độc lập.

Từ tháng 4/2020, Khoa sẽ đồng hành với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau:
– Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô
– Phân tích và dự báo môi trường kinh tế quốc tế
– Dự báo và điều tra nhu cầu trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp hoặc ngành hàng
– Thu thập thông tin và tư vấn về tiếp cận và thâm nhập thị trường các nước đối với các doanh nghiệp
– Dự báo tác động đối với ngành và doanh nghiệp với các viễn cảnh khác nhau
– Đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường của các các dự án đầu tư, dự án phát triển hoặc sự kiện/sự cố (theo yêu cầu)
– Tư vấn về chọn địa điểm và lĩnh vực kinh doanh cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước
– Tư vấn công cụ kinh tế trong thực hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp
– Phân tích cơ hội tham gia của doanh nghiệp và ngành trong chuỗi cung ứng quốc tế, chuỗi giá trị toàn cầu
– Tư vấn cách giải quyết các vấn đề kinh tế của doanh nghiệp…

Các báo cáo chuyên ngành của Khoa Kinh tế quốc tế trên Cổng thông tin xem tại đây