THÔNG TIN TỌA ĐÀM “THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG XANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM”

Nhằm mục đích trao đổi các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh nhằm hướng tới phát triển bền vững, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh ở Việt Nam, Khoa Kinh tế quốc tế, Bộ môn Kinh tế ứng dụng tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam”
Thông tin cụ thể của tọa đàm:
– Diễn giả tham gia:
+ TS Sử Ngọc Diệp – Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng trình bày tham luận “Nghiên cứu hành vi mua sắm tại các cửa hàng thực hành bao bì thân thiện môi trường: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam”
+ TS Phạm Hương Giang, Khoa Kinh tế quốc tế – Trường ĐHNT trình bày tham luận “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định mang túi mua sắm riêng của người dân thành phố Hà Nội”
– Thời gian: 14h00-16h00, ngày 15 tháng 6 năm 2022
– Địa điểm: Phòng Hội thảo A901, tầng 9 nhà A, Trường Đại học Ngoại Thương
– Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến trên hệ thống MS Teams (shorturl.at/alpAX)
Xin trân trọng thông báo!