MẪU BIÊN BẢN TRÔNG THI

Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi xem tại đây

Mẫu giấy cam đoan dùng cho sinh viên/học viên không mang thẻ sinh viên/học viên nhưng có mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu, bằng lái xe…) xem tại đây

Mẫu giấy cam đoan dùng cho sinh viên/học viên không mang thẻ sinh viên/học viên và không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân xem tại đây