TALK SHOW: “HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI NHỮNG TẦM CAO”

Trong xã hội hiện đại, với tốc độ phát triển kinh tế và công nghệ ngày càng tăng, các yêu cầu về chuyên môn...

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TIẾP VÀ LÀM VIỆC CÙNG ĐẠI DIỆN BAMBOO AIRWAYS

Ngày 05/04/2023, PGS, TS Phạm Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã chủ trì buổi tiếp và làm việc...

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ VỚI...

Căn cứ vào Kế hoạch 27/KH-ĐHNT ngày 09/03/2023 của Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà...

TỌA ĐÀM “ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NỀN KINH...

Ngày 16/04/2024, tại hội trường D201 - Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT), Khoa Kinh tế quốc tế (KTQT) đã tổ chức tọa đàm...

TỔNG KẾT HỘI THẢO “LEVERAGING CARBON MARKET FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN VIETNAM”

Ngày 28/03/2024, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Trường Đại học Trà Vinh tổ chức hội thảo “Leveraging carbon market for sustainable...

ĐĂNG KÝ THAM DỰ OFFICE TOUR CÔNG TY WORLDQUANT 2024

Cuộc thi International Quant Championship (2024) là một trong những cuộc thi về nghiên cứu định lượng lớn nhất toàn cầu, quy tụ các...