Home THÔNG TIN ĐÀO TẠO Thực tập giữa khóa

Thực tập giữa khóa

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA 2020

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA  2020 (tiếng anh và tiếng việt) download tại https://www.dropbox.com/sh/1ygvyz9zzil6yx0/AABSIFoSPxMycj5eumktPaWya?dl=0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA 2015

1. Hình thức của Báo cáo thực tập (BCTT): - BCTT phải được trình bày rõ ràng, sạch đẹp theo bố cục sau: + Bìa chính...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP GIỮA KHÓA

1. Kết cấu Báo cáo thực tập: Có thể trình bày theo kết cấu 3 phần theo cách viết truyền thống  hoặc 5 phần giống cách...