CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ÁP DỤNG CHO K59 TRỞ VỀ...

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế quốc tế, xem tại đây Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc...

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KINH TẾ QUỐC TẾ (áp dụng cho K60 trở...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN KINH TẾ QUỐC TẾ (áp dụng cho K60 trở đi)

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (áp dụng cho...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây