THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ, KINH DOANH, XÃ...

Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Kinh doanh, Xã hội và Nhân văn (International Conference on Economics, Business, Social and Humanities - ICEBSH)...

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “INTERNATIONAL QUANT CHAMPIONSHIP 2024”

Ngày 21/03/2024, Khoa Kinh tế quốc tế cùng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi International Quant...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH...

Ngày 15/03/2024, Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Thực trạng phát...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “HOW AI AND DATA ANALYTICS IS TRANSFORMING MODERN LOGISTICS AND...

Ngày 13/03/2024, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “How AI and...

CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA...

HOẠT ĐỘNG 1 – LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT VÀ SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT “KINH TẾ QUỐC TẾ TÔI YÊU” Ngày 01 tháng 09...

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VIẾT VÀ SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT “KINH TẾ...

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế quốc tế...