CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ HƯỚNG TỚI...

Ngày 26/03/2024, Khoa Kinh tế quốc tế đã tới tặng hoa và chúc mừng Đoàn Thanh niên Trường Đại học Ngoại thương. Trong buổi...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN...

Với mục đích thảo luận, trao đổi các kết quả khảo sát, nghiên cứu tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc 03 huyện/thành...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ, KINH DOANH, XÃ...

Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Kinh doanh, Xã hội và Nhân văn (International Conference on Economics, Business, Social and Humanities - ICEBSH)...

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “INTERNATIONAL QUANT CHAMPIONSHIP 2024”

Ngày 21/03/2024, Khoa Kinh tế quốc tế cùng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi International Quant...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH...

Ngày 15/03/2024, Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Thực trạng phát...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “HOW AI AND DATA ANALYTICS IS TRANSFORMING MODERN LOGISTICS AND...

Ngày 13/03/2024, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “How AI and...