THÔNG TIN TỌA ĐÀM “ĐỐI THOẠI: BỨC TRANH KINH TẾ VIỆT NAM 2023”

Nhằm giúp các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên có thêm diễn đàn để trao đổi về các...

CALL FOR PAPERS FOR INTERNATIONAL CONFERENCE “LEVERAGING CARBON MARKETS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN VIETNAM”

Carbon credits were created to generate financial resources to reduce greenhouse gas emissions and promote sustainable development. Carbon markets to trade carbon credits work...

THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ VỚI...

Căn cứ vào Kế hoạch 27/KH-ĐHNT ngày 09/03/2023 của Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà...

SERIES “TO OUR STUDENTS”: SINH VIÊN FTU LUÔN NĂNG ĐỘNG, CÁ TÍNH VÀ SÁNG...

Tiếp tục chuỗi series “TO OUR STUDENTS”, hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của các cô giáo đã dành...

THÔNG TIN LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI...

Kinh tế số đang là xu hướng tất yếu của các nền kinh tế trên thế giới. Trong kinh tế số, hoạt động sản...

THÔNG BÁO SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRUỜNG ÐẠI...

TRUỜNG ÐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ --------------------                     Số: 01/TB-ÐHNT-KTQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...