THỜI KHOÁ BIỂU CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Các bạn sinh viên xem lịch dự kiến các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 tại đây TKB dự...

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Các bạn sinh viên xem lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 tại đây lịch thi update 14.11.2021