TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “HOW AI AND DATA ANALYTICS IS TRANSFORMING MODERN LOGISTICS AND...

Ngày 13/03/2024, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “How AI and...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “GREENHOUSE GAS ACCOUNTING AND MANAGEMENT: FROM THEORETICAL FRAMEWORK TO PRACTICES...

Ngày 10/01/2024, nhằm trao đổi, chia sẻ về các vấn đề lý thuyết và thực tiễn liên quan tới việc kiểm kê, quản lý...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH...

Ngày 08/12/2023, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm phát...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM...

Ngày 01/12/2023, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Quan hệ đối tác chiến...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG...

Ngày 21/11/2023, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Cơ sở lý...

THÔNG TIN TỌA ĐÀM “CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG...

Nhằm tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân...