Home LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: P208, Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Phone: +84 438356800 (ext 501)

Chuyên viên hành chính: cô Mai Anh (sđt: 0906012060, email: maianh@ftu.edu.vn), cô Thảo Nguyên (sđt: 09834600020, email: nguyendt@ftu.edu.vn)

Email: econ@ftu.edu.vn

Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội Phone: +84...