Liên hệ

Khoa Kinh tế quốc tế – Trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Phone: +84 438356800 (ext 501) Email: econ@ftu.edu.vn

Chuyên viên hành chính:

– cô Mai Anh (sđt: 0906012060, email: maianh@ftu.edu.vn)

– cô Thảo Nguyên (sđt: 0983460020, email: nguyendt@ftu.edu.vn)