CALL FOR PAPERS FOR INTERNATIONAL CONFERENCE “LEVERAGING CARBON MARKETS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN VIETNAM”

Carbon credits were created to generate financial resources to reduce greenhouse gas emissions and promote sustainable development. Carbon markets to trade carbon credits work...

HỘI THẢO KHOA HỌC “CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN...

Ngày 27/12/2023, trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của  tỉnh Quảng Ninh về “Nghiên cứu các nhân...

TỔNG KẾT TỌA ĐÀM “QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM...

Ngày 01/12/2023, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Quan hệ đối tác chiến...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2023  Căn cứ Quyết...

LỄ BẾ MẠC ĐỢT KIỂM ĐỊNH LẦN THỨ 363 CHO 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO...

Ngày 16/11/2023, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp với Mạng lưới các trường Đại...

BUỔI LÀM VIỆC VỀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG...

Chiều ngày 26/10/2023, Đại diện Trường Đại học Ngoại thương đã có buổi tiếp và làm việc về phát triển hợp tác với Giám...