Home THÔNG TIN ĐÀO TẠO Thực tập và thi tốt nghiệp

Thực tập và thi tốt nghiệp

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2020 (tiếng anh và tiếng việt) download tại https://www.dropbox.com/sh/1ygvyz9zzil6yx0/AABSIFoSPxMycj5eumktPaWya?dl=0

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 1.Mục đích thực tập tốt nghiệp Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ...