TS LÝ HOÀNG PHÚ

Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2013)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế công cộng, Kinh tế vĩ mô, Lịch sử các học thuyết kinh tế
Công trình
Email lyhoangphu@ftu.edu.vn
SĐT 0944904968