TS LÊ PHƯƠNG THẢO QUỲNH

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị Tiến sĩ  Kinh tế (2022)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển
Công trình
Email quynhlpt@ftu.edu.vn
SĐT 0924531099