TS HOÀNG TUẤN DŨNG

Chức vụ Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Giảng viên chính
Học hàm
Học vị ThS Kinh tế quốc tế và tài chính (2012)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế vĩ mô
Công trình
Email t.dz.hoang@ftu.edu.vn
SĐT 0914788868