THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA “HƯỚNG TỚI PHÁT THẢI RÒNG BẰNG “0” VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Với mục đích trao đổi các kết quả nghiên cứu, thực tiễn triển khai cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy các hành động hướng tới mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0”, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hướng tới phát thải ròng bằng “0” vì mục tiêu phát triển bền vững”.
Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài cho Hội thảo liên quan đến (nhưng không giới hạn) với các chủ đề dưới đây.
– Các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật và kiến nghị, giải pháp về phát triển năng lượng và biến đổi khí hậu, trọng tâm là kinh tế năng lượng, xuất, nhập khẩu năng lượng, kinh tế các bon, phát thải ròng bằng không, bảo đảm an ninh năng lượng.
– Kinh tế tuần hoàn và xử lý chất thải;
– Bảo vệ di sản thiên nhiên, phục hồi và phát triển nguồn lực tự nhiên;
– Công nghệ sản xuất mới và sạch hơn; các mô hình canh tác để tăng khả năng lưu giữ carbon, giảm phát thải nhà kính;
– Các công nghệ lưu giữ carbon khác;
– Các cơ chế tài chính sáng tạo phục vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường; giáo dục cộng đồng và truyền thông về biến đổi khí hậu.
Bài viết tham gia Hội thảo được gửi về cho Ban tổ chức trước ngày 15/05/2023 theo địa chỉ email hoithaoquocgia2023@gmail.com (Tiêu đề thư: Gửi bài cho Hội thảo quốc gia 2023).
Chúng tôi xin gửi kèm mẫu bài viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo link dưới đây:
o Phiên bản tiếng Anh: https://bit.ly/3J6ULtM
o Phiên bản tiếng Việt: https://bit.ly/3ZAP7an
Đăng ký tham gia hội thảo:
Đăng ký tham gia hội thảo tại https://bit.ly/3mE6qsz trước ngày 15/06/2023
Phí tham dự hội thảo: MIỄN PHÍ
Liên hệ:
Mọi chi tiết xin liên hệ điều phối viên:
TS. Lý Hoàng Phú; Email: lyhoangphu@ftu.edu.vn; Tel: 0944904968
TS. Đinh Thị Thanh Bình; Email: binhdtt@ftu.edu.vn; Tel: 0936186396
Khoa Kinh tế quốc tế, Phòng B208
Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Kính mời Quý vị xem chi tiết về các quy định viết bài trong tại đây.
Xin trân trọng cảm ơn!