THS PHẠM PHƯƠNG THẢO

Chức vụ Phó bí thư chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Quản lý công (2017)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế ứng dụng, Kinh tế giáo dục, Quản lý công, Tài chính công
Công trình
Email thaopp@ftu.edu.vn
SĐT 0869300888