THS NGUYỄN THU GIANG

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Kinh tế phát triển (2017)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế ứng dụng, Kinh tế phát triển
Công trình
Email giangnt@ftu.edu.vn
SĐT 0988778330