THS LÊ THU TRANG

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Quản lý ngân quỹ (2015)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực
Công trình
Email tranglt@ftu.edu.vn
SĐT 0968833189