THS LÊ KIỀU PHƯƠNG

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Kinh tế quốc tế (2013)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển
Công trình
Email phuonglk@ftu.edu.vn
SĐT 0988321907