THÔNG TIN TỌA ĐÀM “CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Nhằm tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, từ đó đánh giá, tổng hợp các vấn đề liên quan đến lý thuyết, mô hình phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức tọa đàm: ”Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Tọa đàm cũng là một trong những hoạt động được tổ chức giúp cho nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Ngoại thương thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại các đơn vị hành chính cấp xã các huyện/thành phố khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh” do PGS, TS Hoàng Xuân Bình làm chủ nhiệm đề tài

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả:

  • PGS,TS Hoàng Xuân Bình – Trưởng Khoa Kinh Tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương
  • Phạm Xuân Trường – Giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương

Các diễn giả sẽ trình bày tổng quan về các lý thuyết/mô hình phát triển nguồn nhân lực, tác động của chuyển đổi số đến hoạt động phát triển nguồn nhân lực, từ đó chỉ ra sự khác biệt giữa lý thuyết/mô hình phát triển nguồn nhân lực truyền thống và lý thuyết/mô hình phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số

Thời gian: 9:00, Thứ Ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023
Địa điểm: Trực tiếp tại phòng Hội thảo A901

Khoa Kinh tế Quốc tế trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và người quan tâm đến tham dự buổi Tọa đàm.