THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ VỚI SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào Kế hoạch 27/KH-ĐHNT ngày 09/03/2023 của Trường Đại học Ngoại thương về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2022-2023, Khoa Kinh tế quốc tế thông báo tới các sinh viên Hội nghị đối thoại giữa Khoa Kinh tế quốc tế với sinh viên năm học 2022 – 2023 như sau:

  1. Mục đích

Để tiếp nhận những ý kiến, đề xuất, đóng góp, kiến nghị của sinh viên về tất cả các hoạt động của Khoa cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn trong học tập và hoạt động của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và phục vụ sinh viên của Khoa, Khoa Kinh tế quốc tế quyết định tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Khoa Kinh tế quốc tế với sinh viên năm học 2022 – 2023.

  1. Thành phần tham dự

– Ban lãnh đạo Khoa, lãnh đạo Bộ môn, Bí thư Chi đoàn, các giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên hành chính.

– Ban cán sự các lớp (lớp trưởng, lớp phó và bí thư) và 5 sinh viên đại diện mỗi lớp.

  1. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: 9.00-11.30, Thứ 2 ngày 13/03/2023.

– Địa điểm: Hội trường D201.

Các bạn sinh viên có ý kiến hoặc câu hỏi mà không tham dự đối thoại trực tiếp có thể gửi câu hỏi cho cán bộ lớp, sinh viên đại diện lớp đi dự hoặc gửi trực tiếp đến Ban tổ chức theo địa chỉ email: nguyendt@ftu.edu.vn.

Chi tiết xem tại https://drive.google.com/file/d/137JUkPZvxAvFnWZdbUSB6p1qYCB1JvhY/view?usp=sharing