THÔNG BÁO V/V KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2024

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương năm 2024 (kèm theo Tờ trình số 81/TTr-QLKH) ngày 25 tháng 10 năm 2023, Kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Kinh tế quốc tế năm 2024 ngày 21 tháng 11 năm 2023, Khoa Kinh tế quốc tế xin thông báo kết quả vòng sơ loại và các công trình được đề xuất gửi lên vòng thi cấp trường tại đây.

Mọi thắc mắc về cuộc thi các nhóm sinh viên vui lòng liên hệ Thầy Trường (email  truongpx@ftu.edu.vn, số điện thoại 0983564296)