THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN CHUYÊN ĐỀ NCKH SV NĂM 2021

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển chọn chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-ĐHNT, ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt Chuyên đề NCKH sinh viên đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021, Trường Đại học Ngoại Thương xin thông báo kế hoạch tuyển chọn chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021 như sau:

– Thời gian sinh viên nộp hồ sơ thuyết minh về các đơn vị: trước 17 giờ 00, ngày 01/11/2021 (nộp cho cô Mai Anh viên chức hành chính Khoa email maianh@ftu.edu.vn; sđt 0906012060)

– Khoa chuyên môn sẽ tổng hợp hồ sơ tuyển chọn và gửi về Phòng QLKH trước 17h 03/11/2021.

Sau thời gian trên Phòng QLKH sẽ không nhận hồ sơ tuyển chọn

Chi tiết các danh mục chuyên đề:

i) Danh mục chuyên đề Trường Đại học Ngoại Thương xem tại: shorturl.at/uvxAT

ii) Danh mục chuyên đề Doanh nghiệp đặt hàng xem tại: shorturl.at/elwMO

Mẫu Thuyết minh Chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021 xem tại: shorturl.at/ckAW3

Quy trình tuyển chọn chuyên đề NCKH sinh viên năm 2021 xem tại: shorturl.at/kqHM7