THÔNG BÁO DANH SÁCH CÔNG TRÌNH THAM DỰ VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NCKH VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

         —————————

                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                 —————————

Số: …/TB-ĐHNT-KTQT                             Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     THÔNG BÁO

  V/v Danh sách công trình tham dự vòng sơ khảo cuộc thi sinh viên NCKH và phân công giáo viên hướng dẫn

Căn cứ Quyêt định 3261/QĐ-ĐHNT về Thể lệ cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại thương, Thông báo số 21/TBĐHNT-QLKH ngày 29/12/2021 về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương năm 2022 và Thông báo 01/KH-ĐHNT-KTQT ngày 04/01/2022, Khoa KTQT xin thông báo tới các sinh viên Khoa KTQT Danh sách công trình tham dự vòng sơ khảo cuộc thi sinh viên NCKH và phân công GVHD như sau:

STT Tên công trình Loại hình nghiên cứu
(Cơ bản/ Ứng dụng)
Nhóm SINH VIÊN
(Tên nhóm trưởng đứng đầu, in đậm)
Lớp, khóa, chuyên nghành Thông tin Trưởng nhóm
(email, sđt)
 GVHD
1 Tác động của việc sử dụng phương tiện giao thông chạy bằng điện đối với lượng phát thải khí nhà kính tại Việt Nam Cơ bản Hoàng Thị Thùy Trang
Nguyễn Hải Yến
Lê Thành Trung
Đoàn Thị Vân Anh
Nguyễn Thanh Tùng
Hoàng Thị Thùy Trang, Anh 02 – K58 – Kinh tế quốc tế
Nguyễn Hải Yến, Anh 03 – K58 –  Kinh tế quốc tế
Lê Thành Trung, ANh 02 – K58 –  Kinh tế quốc tế
Đoàn Thị Vân Anh, Anh 01 – K58 – Kinh tế quốc tế
Nguyễn Thanh Tùng, Anh 01 – K58 – Kinh tế phát triển quốc tế
Email: K58.1914410206@ftu.edu.vn
SĐT: 095127836
PGS, TS

Hoàng Xuân Bình

2 Hiệu quả kinh tế của việc phát triển không gian xanh tại Hà Nội Ứng dụng Phạm Vũ Diệu Linh
Phan Đức Trung
Nguyễn Đắc Minh
Nguyên Ngọc Hà
Phạm Khánh Linh
Phạm Vũ Diệu Linh – Anh 02 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Phan Đức Trung – Anh 04 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Nguyễn Đắc Minh – Anh 01 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Nguyên Ngọc Hà – Anh 01 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Phạm Khánh Linh – Anh 03 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Email: k59.2012450024@ftu.edu.vn
SĐT: 0989 324 301
PGS,TS Nguyễn Thị Tường Anh
3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT tại Việt Nam Ứng dụng Bùi Đăng Thành

Trần Quỳnh Phương

Vũ Duy Phong

Nguyễn Lê Mai Linh

Đặng Minh Hiếu

Bùi Đăng Thành Anh 04 – CLCKTQT – K59; Trần Quỳnh Phương – Anh 01 – CLCKTQT – K59; Vũ Duy Phong – Anh 01 – CLCKTQT – K59; Nguyễn Lê Mai Linh – CLCKTQT – K59; Đặng Minh Hiếu – Anh 01 – KDQT – K59 Email: buidangthanh15@gmail.com PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh
4 Sự khác nhau giữa các giới về vấn đề sức khỏe tinh thần của sinh viên trên địa bàn Hà Nội trong thời gian học tập trực tuyến Ứng dụng Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Hương Giang
Trịnh Thị Liên
Phạm Thị Nguyệt
Nguyễn Thu Hà, Anh 01, K59, Kinh tế & Phát triển Quốc tế
Nguyễn Hương Giang, Anh 01, K59, Kinh tế & Phát triển Quốc tế
Trịnh Thị Liên, Anh 01, K59, Kinh tế & Phát triển Quốc tế
Phạm Thị Nguyệt, Anh 01, K59, Kinh tế & Phát triển Quốc tế
Email: k59.2014420017@ftu.edu.vn
SĐT: 0348055684
TS. Lương Thị Ngọc Oanh
5 Ứng dụng mô hình tăng trưởng kinh tế Solow phân tích hiện tượng hội tụ thu nhập giữa các quốc gia ASEAN Ứng dụng Nguyễn Thị Hậu
Phan Thị Vân
Nguyễn Trần Thùy Dương
Nguyễn Trúc Quỳnh
Nguyễn Thị Hậu, Anh 04, K58, Kinh tế quốc tế
Phan Thị Vân, Anh 04, K58, Kinh tế quốc tế
Nguyễn Trần Thùy Dương, Anh 06, K58, Kinh tế quốc tế
Nguyễn Trúc Quỳnh, Anh 06, K58, Kinh tế quốc tế
Email: k58.1914410072@ftu.edu.vn
SĐT: 0326619216
TS. Nguyễn Thị Hồng
6 4.0 skills of Foreign Trade University students: Reality and Determinants Ứng dụng Trần Thùy Linh
Thân Ngọc Quyên
Vũ Diễm Quỳnh
Trần Vĩnh Thành
Lê Nguyễn Đức Anh
Trần Thùy Linh, Anh 01, K58, CLC Kinh tế quốc tế
Thân Ngọc Quyên, Anh 02, K58, CLC Kinh tế Quốc tế
Vũ Diễm Quỳnh, Anh 02, K58, CLC Kinh tế Quốc tế
Trần Vĩnh Thành, Anh 02, K58, CLC Kinh tế quốc tế
Lê Nguyễn Đức Anh, Anh 02, K58, CLC Kinh tế quốc tế
Email: k58.1914450026@ftu.edu.vn
SĐT: 0945232002
TS. Chu Thị Mai Phương
7 Nghiên cứu tác động của chuyển đổi số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Ứng dụng Đỗ Thu Ngân
Trần Vũ Hải Anh
Nguyễn Anh Tú
Dương Thu Trang
Đỗ Thu Ngân, Anh 05, K58, Kinh tế quốc tế
Trần Vũ Hải Anh, Anh 05, K58, Kinh tế quốc tế
Nguyễn Anh Tú, Anh 05, K58, Kinh tế quốc tế
Dương Thu Trang, Anh 06, K58, Kinh tế quốc tế
Email: k58.1914410146@ftu.edu.vn
SĐT: 0372526586
TS. Nguyễn Thị Hồng
8 Các yếu tố tác động đến sự tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội của người dân Hà Nội trong phòng chống Covid 19 Ứng dụng Trần Cao Thị Nữ
Nguyễn Đức Anh
Vũ Văn Tới
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Thảo
Trần Cao Thị Nữ, Anh 01, K58, Kinh tế quốc tế;
Nguyễn Đức Anh, Anh 01, K58, Kinh tế quốc tế;
Vũ Văn Tới, Anh 01, K58, Kinh tế quốc tế;
Nguyễn Thị Lý, Anh 03, K58, Kinh tế quốc tế;
Nguyễn Thị Thảo, Anh 03, K58, Kinh tế quốc tế.
Email: K58.1914410164@ftu.edu.vn
SĐT: 0394921902
TS. Chu Thị Mai Phương
9 Nghiên cứu về hành vi sử dụng tiền di động: Sự chia sẻ rủi ro ứng phó dịch bệnh Covid-19 và bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Ứng dụng Lê Đức Duy
Tạ Thị Ngọc Mai
Hà Phương Thảo
Ngô Quang Vinh
Nguyễn Phương Hiền
Lê Đức Duy, Anh 04, K59, Kinh tế quốc tế
Tạ Thị Ngọc Mai, Anh 04, K59, Kinh tế quốc tế
Hà Phương Thảo, Anh 02, K59, Kinh tế & Phát triển quốc tế
Ngô Quang Vinh, Anh 01, K59, Kinh tế quốc tế CLC
Nguyễn Phương Hiền, Anh 03, K59, Tài chính quốc tế
Email: k59.2014410025@ftu.edu.vn
SĐT: 0947855036
PGS,TS Nguyễn Thị Thùy Vinh;
TS. Phạm Hương Giang
10 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa Ứng dụng Lê Thị Khánh Huyền
Hà Thị Thu Hương
Trần Nguyên Quỳnh Hoa
Văn Đình Tuệ Thư
Phạm Nguyễn Quỳnh Trang
Lê Thị Khánh Huyền, Anh 02, K58, CLC Kinh tế quốc tế
Văn Đình Tuệ Thư, Anh 02, K58, CLC Kinh tế quốc tế
Hà Thị Thu Hương, Anh 02, K58, CLC Kinh tế quốc tế
Trần Nguyên Quỳnh Hoa, Anh 02, K58, CLC Kinh tế quốc tế
Phạm Nguyễn Quỳnh Trang, Anh 02, K58, CLC Kinh tế quốc tế
Email: k58.1914450017@ftu.edu.vn
SĐT: 0985323391
ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh
11 Học trực tuyến và kết quả học tập của sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội trong thời kì Covid-19 Ứng dụng Khương Thanh Dương
Lê Thị Hoa
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trịnh Hoàng Yến Nhi
Khương Thanh Dương, Anh 05, K58, Kinh tế quốc tế
Lê Thị Hoa, Anh 05, K58, Kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Anh 05, K58, Kinh tế quốc tế
Trịnh Hoàng Yến Nhi, Anh 05, K58, Kinh tế quốc tế
Email: k58.1914410242@ftu.edu.vn
SĐT: 0974052470
TS. Chu Thị Mai Phương;
ThS. Nguyễn Thị Hiền
12 Ảnh hưởng của mạng xã hội Tiktok đến kết quả học tập của sinh viên trên địa bàn Hà Nội Ứng dụng Nguyễn Thị Giang
Bùi Quỳnh Trang
Đinh Thị Hồng Duyên
Đặng Thu Hà
Nguyễn Thị Giang, Anh 06, K59, Tài chính quốc tế
Bùi Quỳnh Trang, Anh 04, K59, CLC Kinh tế đối ngoại.
Đinh Thị Hồng Duyên, Anh 06, K59, Tài chính quốc tế
Đặng Thu Hà, Anh 02, K59, Kinh tế quốc tế
Email: k59.2014310040@ftu.edu.vn
SĐT: 0888698605
ThS. Doãn Thị Phương Anh
13 Đánh giá các yếu tố tác động đến quyết định tham gia đối tác công tư (Public Private Partnership – PPP) trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục của doanh nghiệp Việt Nam Ứng dụng Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thị Thu An
Nguyễn Ngọc Thảo Hương
Lương Thị Thúy Quỳnh
Nguyễn Thùy Trang, Anh 01, K58, CLC Kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Thu An, Anh 01, K58, TMQT
Nguyễn Ngọc Thảo Hương, Anh 01, K58, Ngân Hàng
Lương Thị Thúy Quỳnh
Email: k58.1914450057@ftu.edu.vn
SĐT: 0983301608
TS. Trần Thanh Phương;
ThS. Nguyễn Sơn Tùng
14 Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề lừa đảo tại Việt Nam thời kì Covid 19 Ứng dụng Bùi Thu Giang
Vũ Thị Ngọc Anh
Đào Thị Hồng Hạnh
Bùi Thị Ngọc Mai
Trần Đức Phúc
Bùi Thu Giang, Anh 04, K59, Kinh tế quốc tế
Vũ Thị Ngọc Anh, Anh 04, K59, Kinh tế quốc tế
Đào Thị Hồng Hạnh, Anh 04, K59, Kinh tế quốc tế
Bùi Thị Ngọc Mai, Anh 04, K59, Kinh tế quốc tế
Trần Đức Phúc, Anh 05, K59, Tiếng Anh thương mại
Email: k59.2014410028@ftu.edu.vn
SĐT: 0946110365
TS. Nguyễn Thị Minh Thư;
ThS. Doãn Thị Phương Anh
15 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm du lịch của giới trẻ Hà Nội hậu Covid 19 Ứng dụng Vũ Đức Hưng
Đỗ Duy Tiến
Dương Trí Dũng
Vũ Đức Hưng, Anh 02, K59, Kinh tế & Phát triển Quốc tế
Đỗ Duy Tiến, Anh 01, K59, Kinh tế & Phát triển Quốc tế
Dương Trí Dũng, Anh 01, K59, CLC Quản trị khách sạn
Email: k59.2014420021@ftu.edu.vn
SĐT: 0912080662
ThS. Doãn Thị Phương Anh;
ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh
16 Các nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Ứng dụng Bùi Duy Tân
Vũ Thị Ngọc Thành
Bùi Duy Tân, Anh 1, K59, Kinh tế Quốc tế
Vũ Thị Ngọc Thành, Anh 1, K59, Kinh tế Quốc tế
Email: k59.2014410081@ftu.edu.vn
SĐT: 0913745379
ThS. Phạm Xuân Trường
17 Các nhân tố ảnh hưởng
tới quyết định lựa chọn mua sắm của sinh viên trên các sàn thương mại điện tử thời kỳ covid 19
Ứng dụng Hoàng Thị Trà My
Nguyễn Thị Thanh Hòa
Đỗ Nguyệt Quế
Phạm Thị Ngọc Lan
Trần Thị Hoài
Hoàng Thị Trà My, Anh 5,Kinh tế Quốc tế
Đỗ Nguyệt Quế, Anh 5, Kinh tế Quốc tế
Nguyễn Thị Thanh Hòa, Anh 5, kinh tế Quốc tế
Phạm Thị Ngọc Lan, Anh 5,Kinh tế Quốc tế
Trần Thị Hoài, Anh 05, Kinh tế Quốc tế
Email: k59.2014410100@ftu.edu.vn
SĐT: 0346256755
ThS. Lê Huyền Trang
18 Nghiên cứu về vấn đề khởi nghiệp ở giới trẻ tại Việt Nam trong giai đoạn dịch COVID-19 Ứng dụng Ngô Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Minh Ánh
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Đinh Thị Hồng Nhung
Bùi Văn Toàn
Ngô Hồng Ngọc, Anh 06 – K59 – KTQT
Nguyễn Thị Minh Ánh, Anh 06 – K59 – KTQT
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Anh 06 – K59, KTQT
Đinh Thị Hồng Nhung, Anh 06 – K59 – KTQT
Bùi Văn Toàn, Anh 06 – K59 – KTQT
Email: k59.2014410106@ftu.edu.vn
Sđt: 0376092002
ThS. Nguyễn Huy Khánh
19 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng tắc nghẽn xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc diễn ra hàng năm và đặc biệt trong giai đoạn Covid 19 Ứng dụng Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Cẩm Nhung
Lại Vũ Quốc Khánh
Nguyễn Thị Minh Hằng
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Thị Mai, Anh 02 – K59 – KTQT
Nguyễn Cẩm Nhung, Anh 01 – K59 – KTQT
Lại Vũ Quốc Khánh, Anh 01 – K59 – KTQT
Nguyễn Thị Minh Hằng, Anh 03 – K59 – ACCA
Nguyễn Hoàng Liên, Anh 02 – K59 – ACCA
Email: k59.2011410054@ftu.edu.vn
SĐT: 0368836197
TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh
20 Nâng cao hiệu quả của hoạt động ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Cơ bản Trần Hương Giang
Nguyễn Thúy Phượng
Nguyễn Thúy Hiền
Vũ Như Hoàng Phú
Nguyễn Trường Giang
Trần Hương Giang, Anh 04 – K59 – KTQT
Nguyễn Thúy Phượng, Anh 01 – K57 – KTQT
Nguyễn Thúy Hiền, Anh 01 – K57 – KTQT
Vũ Như Hoàng Phú, Anh 02 – K59 – KDQT
Nguyễn Trường Giang, Anh 09 – K59 – KTĐN
Email: k59.2014410034@ftu.edu.vn
SĐT: 0948413566
TS. Ngô Thị Như (Khoa LLCT)
21 Nghiên cứu ảnh hưởng của thương  mại quốc tế đến ô nhiễm môi trường: So sánh thực nghiệm từ một số quốc gia Châu Á Ứng dụng Nguyễn Hà My
Nguyễn Minh Tiến
Lại Thị Huyền Trang
Nguyễn Hà My Anh 01- K58 – Kinh tế Phát triển quốc tế
Nguyễn Minh Tiến – Anh 03 – Kinh tế quốc tế
Lại Thị Huyền Trang – Anh 03 – Kinh tế quốc tế
Email: k58.1914420060@ftu.edu.vn
SĐT: 0865810497
TS. Phạm Hương Giang
22 Khoảng cách giới trong sự hài lòng công việc giai đoạn đại dịch COVID-19: so sánh giữa các phương thức làm việc Ứng dụng Nguyễn Hoàng Long
Đoàn Thị Phương Ly
Từ Lê Mai
Mạc Thị Thanh Vân
Nguyễn Hoàng Long _ K59 – Anh 01 – KTQT
Đoàn Thị Phương Ly _ K59 – Anh 01 – KTQT
Từ Lê Mai _ K59 – Anh 02 – KTQT
Mạc Thị Thanh Vân _ K59 – Anh 01 – KTQT
Email: k59.2011410050@ftu.edu.vn
SĐT: 0363732281
ThS. Doãn Thị Phương Anh
23 Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua hàng nông sản qua sàn thương mại điện tử trong bối cảnh đại dịch Covid Ứng dụng Nguyễn Thị Ngân
Nguyễn Thị Hoàng Anh
Nguyễn Thị Nhật Hà
Nguyễn Thị Ngân, Anh 03 – K58 – Kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Anh 03 – K58 – Kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Nhật Hà, Anh 01 – K58 – Kinh tế quốc tế
Email: k58.1914410149@ftu.edu.vn
SĐT: 0914865412
ThS. Phạm Xuân Trường
24 Nghiên cứu về xu hướng tiêu dùng xanh trong tiêu dùng online của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Ứng dụng Nguyễn Thanh Trà
Lê Thị Ngọc Anh
Trịnh Thị Thu Trà
Trần Đoàn Ngọc Diệp
Nguyễn Thanh Trà – Anh 02 – K58 – Kinh tế và phát triển quốc tế
Lê Thị Ngọc Anh – Anh 09 – K58 – Kinh tế đối ngoại
Trịnh Thị Thu Trà – Anh 09 – K58 – Kinh tế đối ngoại
Trần Đoàn Ngọc Diệp – Anh 01 – K58 – Thương mại quốc tế
Email: k58.1914420090@ftu.edu.vn
SĐT: 0382311237
TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
25 Xây dựng mô hình cải thiện dịch vụ ngân hàng tại tỉnh Điện Biên Ứng dụng Ngô Quang Anh
Ngô Mai Anh
Cao Thùy Anh
Nguyễn Hà My
Ngô Quang Anh – Anh 04 – K59 – Kinh tế quốc tế
Ngô Mai Anh – Anh 02 – K59 – Kinh tế quốc tế
Nguyễn Hà My – Anh 02 – K59 – Kinh tế quốc tế
Cao Thùy Anh – Anh 03 – K59 – Kinh tế đối ngoại
Email: k59.2011410062@ftu.edu.vn
SĐT: 0936809747
TS. Lương Thị Ngọc Oanh
26 Các nhân tố ảnh hưởng đến số bài đăng tạp chí chuyên ngành ISI của các học giả Việt Nam Cơ bản Vũ Bích Loan
Tạ Thị Mai Anh
Phạm Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Minh Thư
Vũ Bích Loan – Anh 01 – K59 – Kinh tế và phát triển quốc tế
Tạ Thị Mai Anh – Anh 02 – K59 – Kinh tế và phát triển quốc tế
Phạm Thị Diệu Linh – Nhật 05 – K59 – Tiếng Nhật thương mại
Nguyễn Thị Minh Thư – Anh 06 – K59 – Tài chính quốc tế
Email: k59.2014420027@ftu.edu.vn
SĐT: 0969924956
TS. Mai Nguyên Ngọc
27 “Cơn sốt” chứng khoán và dự báo bong bóng thị trường chứng khoán ở Việt Nam hậu Covid-19 Ứng dụng Đào Ngọc Huyền
Phạm Khánh Linh
Nguyễn Trần Đức Mạnh
Đinh Thảo Vi
Đào Ngọc Huyền – Anh 02 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Phạm Khánh Linh – Anh 02 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Nguyễn Trần Đức Mạnh – Anh 04 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Đinh Thảo Vi – Anh 02 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Email: k59.2013450019@ftu.edu.vn
SĐT: 0336526387
ThS. Nguyễn Huy Khánh
28 Phương pháp học tập Hybrid Learning ở một số trường đại học tại Hà Nội Ứng dụng Vũ Thị Trà My
Phùng Thị Kim Dung
Hoàng Minh Anh
Lê Thị Thanh Nhàn
Nguyễn Hà My
Vũ Thị Trà My – Anh 03 – K58 – Kinh tế quốc tế
Phùng Thị Kim Dung – Anh 03 – K58 -Kinh tế quốc tế
Hoàng Minh Anh – Anh 02 – K58 – Kinh tế quốc tế
Lê Thị Thanh Nhàn – Anh 02 – K58 – Kinh tế quốc tế
Nguyễn Hà My – Anh 02 – K58 – Kinh tế đối ngoại
Email: k58.1914410137@ftu.edu.vn
SĐT: 0971924959
TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh
29 Ảnh hưởng của hoạt động đổi mới sáng tạo đến năng suất nhân tố tổng hợp của doanh nghiệp: doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp không có hoạt động xuất khẩu Ứng dụng Đào Hồng Ngọc
Phùng Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đào Hồng Ngọc – Anh 02 CLC KTQT – K58 – Kinh tế quốc tế
Phùng Thị Kim Dung – Anh 03 – K58 -Kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Thanh Huyền-  Anh 03 – K57 -Kinh tế đối ngoại – Viện kinh tế và kinh doanh quốc tế
Emal: k58.1914450038@ftu.edu.vn
SĐT: 0968260089
TS. Chu Thị Mai Phương
30 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức lương ngành Business Analyst trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay Ứng dụng Nguyễn Thu Hương
Vũ Thị Huệ
Đỗ Hoài Linh
Trịnh Thủy Tiên
Nguyễn Thu Hương – Anh 05 – K59 – Kinh tế quốc tế                                                           Vũ Thị Huệ – Anh 02 – K59 – Kinh tế quốc tế Đỗ Hoài Linh – Anh 03 – K59 – Kinh tế quốc tế                                                        Trịnh Thủy Tiên – Anh 02 – K59 – Kinh tế và Phát triển quốc tế                                     Hoàng Lê Giang – Anh 1 CLC KTQT – K59 – Kinh tế quốc tế                                          Hoàng Lê Giang – Anh 1 CLC KTQT – K59 – Kinh tế quốc tế Email: K59.2014410065@ftu.edu.vn
SĐT: 0942860502
Ths. Nguyễn Minh Thuỷ
31 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu suất cung ứng sản phẩm của các doanh nghiệp giao hàng trên địa bàn TP Hà Nội Ứng dụng Trương Mai Huyền
Trần Anh Dũng
Vũ Ánh Dương
Trương Mai Huyền – Pháp 01 – K59 – Kinh tế quốc tế
Trần Anh Dũng – Pháp 01 – K59 – Kinh tế quốc tế
Vũ Ánh Dương – Anh 03 – K60 – CLC Kinh tế quốc tế
Email: k59.2011410040@ftu.edu.vn
SĐT: 0944060388
ThS. Lê Huyền Trang
32 Thực trạng thói quen sinh hoạt của sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội Cơ bản Vũ Thanh Trà
Nguyễn Thị Hương Trà
Vũ Thanh Trà – Anh 01 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Hương Trà – Anh 03 – K59 – CLC Kinh tế quốc tế
Email: k59.2013450058@ftu.edu.vn
SĐT: 0347247156
TS. Lương Thị Ngọc Oanh
33 Các yếu tố tác động đến quyết định nơi làm việc của sinh viên ngành kinh tế đang học tập tại TP. Hà Nội Cơ bản Dương Thị Ánh Sáng
Hồ Thị Nhất Sinh
Đoàn Thị Khánh Huyền
Trần Thị Hảo
Lý Huyền Minh
Hồ Thị Nhất Sinh, Anh 02, K59, Tiếng Anh thương mại, Khoa Tiếng Anh thương mại
Lý Huyền Minh, Anh 01, K59, Kinh doanh Quốc tế, Viện KT&KDQT.
Trần Thị Hảo, Anh 13, K59, Kinh tế đối ngoại, Viện KT&KDQT.
Đoàn Thị Khánh Huyền, Trung 1, K59, Kinh tế đối ngoại, Viện KT&KDQT
Email: k59.2014410118@ftu.edu.vn
SĐT: 0394529326
TS. Hoàng Hương Giang;
TS. Phạm Hương Giang
34 Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng Internet Bank của sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương Cơ bản Lê Thu Trang
Lê Việt Hằng
Lê Thị Phương Mai
Lê Thu Trang, Anh 01 CLC, K58, Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế
Lê Việt Hằng, Anh 01 CLC, K58, Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế
Lê Thị Phương Mai, Anh 01 CLC, K58, Quản trị Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh
Email: k58.1914450518@ftu.edu.vn
SĐT: 0979152001
ThS. Nguyễn Thuý Quỳnh
35 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả xuất khẩu của các doanh nghiệp ngành cà phê Việt Nam Cơ bản Nguyễn Mạnh Hùng
Trần Vũ Hải Anh
Chu Ngọc Mai
Nguyễn Việt Hoàng
Ngô Minh Hương
Nguyễn Mạnh Hùng, Anh 04 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Trần Vũ Hải Anh, Anh 05 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Chu Ngọc Mai, Anh 06 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Nguyễn Việt Hoàng, Anh 06 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Ngô Minh Hương, Anh 01 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Email: nguyenmanhhung211101@gmail.com
SĐT: 0969337260
TS. Phan Thị Thu Hiền (Khoa Kế toán kiểm toán);
Ths. Nguyễn Việt Hoa
36 So sánh một số phương pháp định lượng tiếp cận kinh tế thực nghiệm tại Việt Nam Cơ bản Nguyễn Việt Hoàng
Hà Thu Huệ
Nguyễn Việt Hoàng, Anh 06 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Hà Thu Huệ, Anh 06 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Email: hoangnv.td.nb@gmail.com
SĐT: 0977142120
TS. Đinh Thị Thanh Bình;

TS. Phạm Hương Giang

37 Ảnh hưởng của EVFTA đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp dệt may Việt Nam Cơ bản Mã Thị Huệ
Ngô Minh Hương
Nguyễn Việt Hoàng
Hà Thu Huệ
Nguyễn Mạnh Hùng
Mã Thị Huệ, Anh 01 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Nguyễn Việt Hoàng, Anh 06 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Ngô Minh Hương, Anh 01 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Nguyễn Mạnh Hùng, Anh 04 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế,
Hà Thu Huệ, Anh 06 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Email: mahue16022001@gmail.com
SĐT: 0353308863
ThS. Phạm Xuân Trường;
Ths. Nguyễn Việt Hoa
38 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tuân thủ thuế: So sánh giữa Việt Nam và Vương quốc Anh Cơ bản Hà Thu Huệ
Hà Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Việt Hoàng
Hà Thu Huệ, Anh 06 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Hà Thị Hồng Hạnh, Anh 06 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Nguyễn Việt Hoàng, Anh 06 Kinh tế Quốc tế, K58, Khoa Kinh tế Quốc tế
Email: hathuhue2001@gmail.com
SĐT: 0972015396
TS. Chu Thị Mai Phương
39 Nghiên cứu sự khác biệt theo giới về mức độ hài lòng với công việc tại thành phố Hà Nội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 Ứng dụng Nguyễn Hoàng Long

Đoàn Thị Phương Lý

Từ Lê Mai

Mạc Thị Thanh Vân

Nguyễn Hoàng Long, Anh 01 Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế

Đoàn Thị Phương Ly, Anh 01 Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế

Từ Lê Mai, Anh 02 Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế

Mạc Thị Thanh Vân, Anh 01 Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế

Email: k59.2011410050@ftu.edu.vn SĐT: 0363732281 ThS. Doãn Thị Phương Anh
40 Nâng cao chất lượng của sinh viên Đại học Ngoại thương đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số Ứng dụng Lê Thu Phương Nguyễn Hà Phương Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Bích Ngọc Nguyễn Ngọc Anh Lê Thu Phương – Anh 01 – KTPTQT – K58 Nguyễn Hà Phương – Anh 01 – KTPTQT – K58 Nguyễn Tiến Dũng – Anh 02 – KTPTQT – K58 Nguyễn Bích Ngọc Anh 02- KTPTQT – K58 Nguyễn Ngọc Anh – Anh 06 -KTPTQT – K58 Email: k58.1914420068@ftu.edu.vn SĐT: 0337805770 ThS. Nguyễn Minh Thủy

Sinh viên cần thêm thông tin xin liên hệ với Thầy Nguyễn Huy Khánh, Khoa Kinh tế quốc tế, Số điện thoại: 0916 585 468.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Khoa (chỉ đạo);

– GVHD, SV (thực hiện);

– Lưu: Khoa KTQT.

                                                                                                                           TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

PGS, TS Hoàng Xuân Bình