LỄ BỔ NHIỆM, TÁI BỘ NHIỆM CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ THUỘC CÁC PHÒNG BAN VÀ KHOA, VIỆN CHUYÊN MÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2022

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ CHÚC MỪNG PGS, TS HOÀNG XUÂN BÌNH ĐƯỢC BỔ NHIỆM TRƯỞNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ, PGS, TS TỪ THÚY ANH ĐƯỢC BỔ NHIỆM TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ PGS, TS VŨ HOÀNG NAM ĐƯỢC BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Thứ Năm (ngày 13/10/2022) tại Hội trường D201, trường Đại học Ngoại Thương đã tiến hành buổi lễ bổ nhiệm, tái bộ nhiệm các vị trí quản lý thuộc các phòng ban và Khoa, Viện chuyên môn, trong đó có Khoa Kinh tế Quốc tế. Tại Quyết định số 1999 ngày 26/8/2021, PGS, TS Hoàng Xuân Bình được bổ nhiệm Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế kể từ ngày 15/09/2021.
Cũng trong buổi lễ này, hai thầy cô giảng viên khoa Kinh tế Quốc tế là PGS, TS Từ Thúy Anh, bộ môn Kinh tế Quốc tế được bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, và PGS, TS Vũ Hoàng Nam, bộ môn Kinh tế Phát triển được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý khoa học.
Buổi lễ đã diễn ra trang trọng; và các Thầy, Cô được bổ nhiệm đã nhận được những lời chúc mừng, tình cảm quý báu đến từ toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường.
Một lần nữa, Khoa Kinh tế Quốc tế xin chúc các Thầy, Cô sức khoẻ và thành công trong vị trí công tác mới!
Một số hình ảnh của buổi lễ