HỘI ĐỒNG KHOA

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ trong Hội đồng
1 PGS, TS Từ Thúy Anh Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế Chủ tịch Hội đồng
2 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô Thành viên Hội đồng
3 PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh Phó Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô Thành viên Hội đồng
4 TS Lương Thị Ngọc Oanh Phó Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế Thành viên Hội đồng
5 TS Đinh Thị Thanh Bình Trưởng Bộ môn PPNC và Dự báo kinh tế, Khoa Kinh tế Quốc tế Thư ký Hội đồng
6 TS Chu Thị Mai Phương Giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế Thành viên Hội đồng
7 Ông Lương Hoàng Thái Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương Thành viên Hội đồng
8 PGS, TS Nguyễn Huy Hoàng Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Thành viên Hội đồng
9 Bà Nguyễn Thị Hương Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình Thành viên Hội đồng