HỌC BỔNG TIẾN SỸ PHÁP

Khoa Kinh tế Quốc tế trân trọng giới thiệu học bổng tiến sỹ Kinh tế học tại University of Côte d’Azur, CH Pháp

– Đối tượng: Sinh viên quốc tế (trong đó có Việt Nam) có bằng thạc sỹ hoặc dự định có bằng thạc sỹ trước 31/12/2017

– Thời gian học: 4 năm, ngôn ngữ: tiếng anh

– Hồ sơ nộp (online) bao gồm:

+ Copy hộ chiếu

+ CV

+ Danh sách các công trình nghiên cứu

+ Bảng điểm thạc sỹ

+ Luận văn thạc sỹ (hoặc phần tóm tắt)

+ Đề xuất nghiên cứu (research proposal)

+ Chứng chỉ tiếng anh

+ 2 thư giới thiệu (từ giáo viên giảng dạy)

– Hạn nộp: 5/7/2017

Chi tiết xem tại: https://www.dropbox.com/s/2ffp006nvq1gcv6/PHD%20UCA%20JEDI.pdf?dl=0