DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CỦA SINH VIÊN KHOA KTQT ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ FWPS

                            DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CỦA SINH VIÊN KHOA KTQT ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ FWPS

STT Tên bài báo Danh sách nhóm sinh viên tác giả GVHD Đường link bài báo
1 Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chi tiêu của người trẻ trong độ tuổi từ 18-30 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Trần Hà Vy, Nguyễn Ngọc Hà, Đỗ Công Trường (K59 CLC KTQT), Ngô Thái Hoàng Anh (K59 CTTT KT)

ThS Nguyễn Minh Thủy shorturl.at/gJN35
2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng túi thân thiện môi trường của người Hà Nội: Vai trò của yếu tố cá nhân và đặc tính sản phẩm Nguyễn Dương Việt Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Nguyễn Bội Linh,
Nguyễn Thùy Trang (K58 CLC KTQT), Trịnh Hương Mai (K58 KTĐN)
TS Phạm Hương Giang shorturl.at/bCOSU
3

The impact of Tiktok usage on academic performance of Hanoi students during online learning period

Đặng Thu Hà (K59 KTQT), Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hồng Duyên (K59 TCQT), Bùi Quỳnh Trang (K59 CLC KTĐN) ThS Doãn Thị Phương Anh shorturl.at/ABMN9
4 Khác biệt theo giới về mức độ hài lòng với công việc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội

Nguyễn Hoàng Long, Mạc Thị Thanh Vân, Từ Lê Mai, Đoàn Thị Phương Ly (K59 KTQT)

ThS Doãn Thị Phương Anh shorturl.at/efiry
5 Nghiên cứu về hành vi sử dụng dịch vụ tiền di động và những tác động tới mức tiêu dùng của người dân Việt Nam

Lê Đức Duy, Tạ Thị Ngọc Mai (K59 KTQT), Hà Phương Thảo (K59 KT&PTQT), Ngô Quang Vinh (K59 CLC KTQT), Nguyễn Phương Hiền (K59 TCQT)

PGS, TS Nguyễn Thị Thùy Vinh

TS Phạm Hương Giang

shorturl.at/cKM24
6 Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng xanh trong tiêu dùng online của sinh viên Trường Đại học ngoại thương

Nguyễn Thanh Trà (K58 KT&PTQT), Trịnh Thị Thu Trà, Lê Thị Ngọc Anh (K58 KTĐN), Trần Đoàn Ngọc Diệp (K58 TMQT), Nguyễn Ngọc Anh (K58 CLC NH&TCQT)

TS Nguyễn Thị Thanh Huyền shorturl.at/rxCS3
7 Tiềm năng phục hồi ngành du lịch du lịch thông minh tại Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19

Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Hương Dung, Trịnh Thị Liên, Đặng Thùy Linh, Nguyễn Trà My, Ngô Thị Nha Trang (K59 KT&PTQT)

ThS Nguyễn Thị Hải Yến shorturl.at/jyFLX
8 Dự báo triển vọng ngành du lịch Việt Nam hậu Covid-19

Nguyễn Hà My, Trịnh Anh Đức, Nguyễn Thanh Tùng, Mạc Như Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Tâm (K58 CLC KTQT)

ThS Nguyễn Thị Hải Yến shorturl.at/elm04
9 Vai trò của nữ giới đối với tăng trưởng kinh tế tại Châu Á – gợi ý cho Việt Nam

Phạm Thị Nguyệt, Trịnh Thị Liên, Đặng Thùy Linh, Nguyễn Trà My, Đỗ Duy Tiến (K59 KT&PTQT)

ThS Nguyễn Thị Hải Yến shorturl.at/efxQ0
10 Tác động của thuế tới tăng trưởng kinh tế ở một số quốc gia đang phát triển thuộc khu vực Châu Á

Đào Thị Hồng Hạnh, Trịnh Xuân Dũng, Lê Thị Hồng Minh (K59 KTQT), Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Việt Thành, Nguyễn Thị Hồng Nhung (K60 KTQT)

TS Phạm Xuân Trường shorturl.at/dmwQ1
11 Dân số với tăng trưởng kinh tế: Những vấn đề đặt ra tại các nước đang phát triển trong giai đoạn 2010 – 2020 Vũ Bích Loan, Vũ Việt Anh, Dương Quỳnh Nga, Nguyễn Quang Kháng
(K59 KT&PTQT)
Trần Thị Thu Hà, Đặng Thu Hà, Ngô Thị Thanh Nga, Phan Trung Thành, Hoàng Thế Nhân, Mai Huy Hoàng (K59 KTQT)
ThS Nguyễn Thị Hải Yến https://shorturl.at/fjN45
12 Tác động của đổi mới công nghệ tới lượng phát thải khí Co2 tại các nước Châu Á Hoàng Thị Trà My , Đoàn Kim Anh, Trần Kiều Mai Anh, Trần Thị Hoài, Trần Thị Huế, Phạm Ngọc Hà Trang
(K59 KTQT)
ThS Lê Huyền Trang https://shorturl.at/qQR04