ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Sáng ngày 29/03/2023, Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương đã trang trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần đoàn kết chung lòng, đổi mới sáng tạo, một người vì mọi người, mọi người vì một người, Đại hội đã sáng suốt bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2023-2028 và các Công đoàn viên tiêu biểu tham dự Đại hội Công đoàn Trường!

Đại hội đã bầu ra 5 thành viên của BCH Công đoàn mới của Khoa Kinh tế quốc tế gồm các đồng chí: Lý Hoàng Phú, Lê Kiều Phương, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Minh Thủy. Phiên họp thứ nhất của BCH CĐ Khoa Kinh tế quốc tế, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thống nhất bầu ra đồng chí Lý Hoàng Phú là chủ tịch Công đoàn Khoa và đồng chí Nguyễn Minh Thủy là phó chủ tịch Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2023-2028.

Một lần nữa xin chúc mừng các đồng chí BCH nhiệm kỳ 2023-2028! Chúc cho Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp!

Một số hình ảnh của Đại hội