CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH ĐƯỢC CẤP CHƯNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN AUN – QA

Ngày 30/07/2019, Khoa Kinh tế quốc tế đã nhận được Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA cho Chương trình Chất lượng cao Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh. Giấy chứng nhận này có hiệu lực từ 18/02/2019 đến 17/02/2024.

AUN-QA là mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học khu vực ASEAN (ASEAN University Network – Quality Assurance), là cách mà mạng lưới các trường đại học ASEAN nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Việc đạt được giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định của AUN-QA là cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế quốc tế nói riêng và quá trình phát triển của Trường đại học Ngoại thương nói chung. Giấy chứng nhận này cũng đánh dấu sự hội nhập với các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế trong xây dựng, phát triển, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, khẳng định với cộng đồng và xã hội về những cam kết của Khoa và Nhà trường trong việc không ngừng nâng cao chất lượng trên mọi phương diện.