THS NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên chính
Học hàm
Học vị ThS Kinh tế (1999)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế phát triển, Kinh tế du lịch
Công trình
Email yennth@ftu.edu.vn
SĐT 0904325755